Scena Ołtarzew w nowym świetle

Scena Ołtarzew w nowym świetle


„Europejski  Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, pod działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.IO

Wyższe Seminarium Duchowne SAC otrzymało wsparcie finansowe z ww. programu w ramach projektu:
„Scena Ołtarzew w nowym świetle”
przeznaczone na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.
Przysłuży się on do uświetnienia organizowanych koncertów i sztuk teatralnych.

Dziękujemy!

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *