Posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora

30 sierpnia 2017 roku obradowała Kapituła Narodowego Komitetu Seniora.

Organizacja podjęła się działań pozwalających sprostać wyzwaniom jakie niosą tendencje demograficzne w naszym kraju. Przede wszystkim powiększająca się liczba osób w podeszłym wieku, często wymagających stałej lub czasowej opieki. Narodowy Komitet Seniora sformułował program Senior 2030, w którym proponuje pewne rozwiązania związane z problemem. Podejmuje wysiłki w celu zintegrowania podmiotów komercyjnych, organizacji pozarządowych działających w obszarze usług dla osób starszych oraz przedstawicieli samorządów i rządu z obszaru polityki senioralnej. Podmioty te i organizacje mogą stać się ambasadorami Narodowego Komitetu Seniora.

Narodowy Komitet Seniora  współdziałając z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego podejmie współpracę (stałą bądź okresową) z seniorami – Ambasadorami NKS, którzy pełnili ważne funkcje w nauce, gospodarce i życiu społecznym, na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Silver economy tworzy wielkie wyzwanie, które będzie możliwe do zrealizowania tylko dzięki zaangażowaniu samych seniorów, osób godnych szacunku, znających bardzo dobrze swoje środowisko.

Zainteresowani, którzy chcieliby włączyć się w realizację Programu Senior 2030 zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji o Programie „Senior 20130” można znaleźć na stronie:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *