Sympozjum CTA Pallottianum w Ołtarzewie

18 i 19 maja 2017 roku odbędzie się w Ołtarzewie doroczne sympozjum Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum pod hasłem: „Implikacje jubileuszu 1050. lecia Chrztu Polski”.

Zapraszamy parafian i chętnych do uczestnictwa – wstęp wolny.

Program sympozjum

Czwartek, 18 maja 2017

9.00 Ks. dr Waldemar Pawlik SAC, rektor WSD

Słowo na rozpoczęcie konferencji

9.20 Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TCh, UAM

Elementy tożsamości polskiej inspirowane chrześcijaństwem.

Dyskusja (do 10.15)

Kawa

10.45 Ks. prof. Mirosław Wróbel, KUL

Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego (List do Galatów) jako owoc Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Dyskusja (do 11.40)

12.00 Msza św. koncelebrowana (w kościele) pod przewodnictwem ks. prowincjała

Zenona Hanasa SAC

Regina Coeli; obiad (w refektarzu WSD)

15.00 Ks. dr hab. Radosław Kimsza, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Teologia architektury a jej milenijny zapis.

15.30 Ks. prof. Czesław Rychlicki, UMK

Wkład nauk kościelnych w kulturowo-ewangelizacyjny obszar Polski w 50-leciu Drugiego Poloniae Millenium.

Dyskusja (do 16.00)

Kawa

16.30 Ks. prof. Marian Kowalczyk SAC, UKSW

Eklezjalne posłannictwo ludu Bożego 50 lat po Millenium Chrztu Polski.

17.00 Ks. dr Ireneusz Kamionka, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie

Postawy społeczno-religijne mieszkańców Ziem Zachodnich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 50 lat po Milenium Chrztu Polski

Dyskusja (do 17.45)

18.00 Nieszpory (w kaplicy Św. Rodziny)

Kolacja

Piątek, 19 maja 2017

7.00 Jutrznia (w kaplicy Św. Rodziny)

Śniadanie

8.30 Dr David Meiklejohn, Uniwersytet w Stirling i Aberdeen

Rebuilding our roots within a changing world – Scottish involvement.

Powrót do początków w zmieniającym się świecie – szkockie zaangażowania.

9.00 Lic. Elizabeth Meiklejohn, Królewska Akademia Muzyki, London

Permanent deacons formation. Status of musical workshop – a support for relationships and collaboration.

Formacja diakonów stałych. Status warsztatów muzycznych – wsparcie zdrowych relacji i współpracy.

9.20 Ks. dr Wilhelmus M. G. Eggen, Instytut Misjologii Uniwersytetu Middlesex

‚A stranger shall gird you and lead where you would not’ (Jn 21:18). Thoughts on pastoral prospects in the Netherlands.

„Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21,18). Rozważania o perspektywach duszpasterstwa w Holandii.

Dyskusja (do 10.00)

Kawa

10.30 Ks. dr Alexandre Marie Pietrzyk SAC, Centre du Dialogue et Editions du Dialogue, Paris. Profetic role of the Pallottine in the context of complementing of 1050 years of the Baptism of Poland. Study based o on the 70 years of SAC in France.

Profetyczna rola Pallotyna w kontekście dopełnienia 1050-lecia Chrztu Polski. Studium na podstawie 70-lecia SAC w Francji.

Dyskusja (do 11.20)

11.20 Ks. prof. Marian Kowalczyk SAC

Podsumowanie Konferencji.

12.00 Msza św. koncelebrowana na zakończenie konferencji

pod przewodnictwem ks. wiceprowincjała Adama Kamizeli SAC.

Regina Coeli; obiad (w refektarzu WSD)

Zapraszamy też na stronę CTA:

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (CTA) jest jednostką wydziałową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (WT UKSW)
w Warszawie.

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *